واشر گرافیت های تقویت شده

شی Aiflon آب بندی مواد شرکت, با مسئولیت محدود یکی از پیشرو تولید کنندگان واشر گرافیت چین تقویت و تامین کنندگان با حرفه ای فلزی eyeleted واشر تخت g4004 کارخانه مجهز است.